28. Zpátky do temnoty

12. února 2017 v 20:02 |  Spoutaní

WATTPAD

28. Zpátky do temnoty

Víc už nepotřeboval slyšet a okamžitě se vydal do obývacího pokoje k Letaxu. Ředitel s Kingsleym se ho pokoušeli ještě zadržet, ale proti jeho neústupné magii neměli sebemenší šanci. Severus sebral kousek přenášecího prášku a s výkřikem vešel do zelených plamenů.

Okamžitě vypadl v pokojích madame Pomfreyové, v němž přebývalo několik členů Fénixova řádu a když uslyšeli zvuk přenášení, chopili se hůlek. Většina z nich přitom měla ve tvářích bolestnou grimasu a ruce se jim třásli.

Jakmile si povšimli, kdo se přemístil, sklonili hůlky - byť někteří s větší nedůvěrou - a ulehli zpět do lůžek. Severus jim nevěnoval žádnou pozornost a vyrazil ze dveří pokoje do velké ošetřovny. V té pobíhalo několik desítek lidí - včetně pár starších studentů Bradavic, jenž očividně pomáhali s raněnými.

Míjel studenty, kteří při jediném pohledu na profesorovu tváři, uskakovali z cesty a raději sklopili pohled, i když byli zvědavi, co tak důležitého sem přivedlo jejich obávaného lektvaristu. Snapeovi vyšla skrze jednu zástěnu naproti madame Pomfreyová.

Z jejího výrazu tváře se musel zastavit. Všechen zvuk v místnosti jako by utichl a vešel do pozadí. Severus cítil své vlastní srdce, jak hrůzou bije v jeho hrudníku. Při soustrastném pohledu své kolegyně se opět narovnal a rozešel jejím směrem.

Nevěnoval jí pozornost a nevnímal, co mu říká, zatímco se snažila zachytit jeho pozornost pevným stiskem na jeho rameni. Ignoroval bolest a poměrně hrubě ji od sebe odstrčil, než vešel za bílou plentu.

Byl si jistý, že kdyby měl ještě něco v žaludku, okamžitě by to vyzvrátil. Bylo těžké byť i jen rozeznat postavu v tom, co leželo na krví prosáklém prostěradle. Jediné, co zůstalo vcelku byla levá ruka s mrtvým Znamením na předloktí.

Nemusel ani dlouho přemýšlet nad tím, co to mělo znamenat. Temný pán zuřil takovým způsobem, že mu Severus nejen nestanul po boku, ale dokonce bojoval proti němu, že se mu pomstil jediným možným způsobem, který lektvaristovi připomene jeho místo.

Severusovu mysl opět zaplnily vzpomínky na Lily, kterou Voldemort kvůli němu také zabil. Lektvarista zabalil ruce v pěst a pevně sevřel čelist, když přistoupil k lůžku. Matně si uvědomoval, že za plentu vstoupil i někdo další.

"Chtěla jsem tě varovat," promluvila jemně a tiše za ním Poppy. V hlase jí byl cítit smutek a lítost. "Když ji přenesli, její magii jsem vůbec necítila, ale doufala jsem, že alespoň její tělo budu schopna zachránit-"

"Vypadni."
"Severusi-"

"Tak vypadni! Neslyšíš?! Je trocha soukromí opravdu příliš, co žádám?!" vyštěkl agresivně a z jeho očí sršela nenávist, která donutila Poppy o krok ustoupit.

Poté se její postava ale opět narovnala a přestože bylo vidět, že ji jeho slova ranila, zachovala profesionální masku a přikývla. Otočila se k odchodu, stejně jako se Severus otočil zpět ke své ženě a s jednou rukou na plentě se zastavila.

"Měl bys vědět, že tu pro tebe je spousta lidí a neměl bys nás od sebe odhánět," s těmito slovy zmizela, než jí stihl oponovat.

Lektvarista však jen vrhl kolem oplentovaného lůžka tišící a diskrétní kouzla a donutil svůj pohled přejet k jejímu obličeji. Nebo alespoň k tomu, co z něj zbylo.

Bylo vidět, že na něj bylo použito několik desítek kouzel a podle jejich stavu a hloubky bylo dobře poznat, že musela ještě žít, když tyhle rány utržila. Znovu se mu obrátil žaludek, když se díval na její zohyzděnou pravou tvář.

Její oční víčka musela být vypálena kouzlem a tak na něj mrtvě zíralo nyní temně zarudlé levé oko, v němž nebyla téměř žádná stopa po zornici. Druhé oko bylo vytrženo z její lebky spolu s masem. Zející prázdnotu na pravé straně doplňovaly vlkodlačí drápy, nepochybně Šedohřbetovy.

Povolil své pevně sevřené pěsti poté, co ho začaly bolet klouby z té námahy. V hlavě mezitím dle každého kouzla určoval jednoho smrtijeda po druhém, který se dopustil nějaké ohavnosti na Kate. Fenrir Šedohřbet na jeho seznamu přesto dominoval.

Donutil se odtrhnout pohled od její tváře a poté prohlédnout i zbytek jejího těla. Znovu cítil nenávist, která v něm vzplanula jako pochodeň a tentokrát si byl jist, že ji Brumbál ani nikdo jiný nebude schopen uhasit.

Neexistoval žádný milimetr její kůže - kromě levé ruky od předloktí k prstům -, na níž by se neskvěla temná modřina, krvavý šrám či popálenina. Její trup byl poset řezacími kouzly a obtiskem vlkodlačích zubů přesně v místech, kde pod žebry kdysi bušilo srdce.

Šedohřbet jí ho musel vytrhnout až posmrtně, neboť z prkennosti jejího těla bylo očividné, že ji zabila smrtící kletba. Magie kolem se rozehřála na nepříjemnou teplotu a Severus se musel hodně přesvědčovat, aby se uklidnil natolik, že nezničí celou ošetřovnu.

Jeho pohled sjel k jejímu podbřišku, který byl opět rozdrápán a záměrně magicky zmrazen, aby ten, kdo ji našel, přesně věděl, co mu má být sděleno. Severus nechtěl její tělo nijak poškodit, ale nemohl jinak a zacelil kůži na jejím břiše, byť tím ničil další orgány působením zmrazovacího kouzla.

V dávných dobách, kdy se kouzelníci s čistou krví opravdu rovnali šíleným barbarům, jenž prahli po cti, jménu a slávě, označovali ženu nevhodnou zplozením dědice tímto kouzlem. Zaživa ji otevřeli, násilně rozdrtili vaječníky s dělohou a použili zmrazovací kouzla.

Bolest musela být příšerná a čarodějka zemřela teprve po deseti hodinách šíleného utrpení.
Zamotala se mu hlava a musel se posadit. Stále cítil vztek a nenávist, ale ty se začaly obracet i proti němu. Kate musela zakusit neskutečná muka, než ji jeden z těch sadistů milosrdně zabil Avadou. Zostudili ji přede všemi - osobu i tělo.

Téměř mu z úst vyklouzla omluva, a opět zažil pocit deja-vu, když vešel do Potterovic domu a tisknul k sobě svou mrtvou lásku a prosil o odpuštění. Ale teď a tady se slova zastavila v jeho hrdle a dál nevyšla.

Lilyiné smrti zabránit nemohl. Nestihl by se dostat do Godrikova dolu včas a Voldemortovým cílem navíc nebylo ji zabít, protože ač se mu to nezdálo, zaslíbil ji svému nejvěrnějšímu služebníkovi.
Ale Kate...

Kate zachránit mohl. Měl nejdříve vyrazit na setkání a riskovat své krytí, protože kdyby to udělal... Kdyby to udělal, jeho žena mohla ještě dýchat. Záleželo mu na ní, byla jednou z jeho jistot a na rozdíl od Lily, mu svým způsobem patřila.

Než se mohl zastavit, jedna z jeho jemně se třesoucích rukou zamířila k jejímu obličeji, než se zarazil. Poté vzal mezi prsty malý pramínek temných vlasů, který i na dotek byl cítit ohněm i utrpením. Její vlasy zcela ztratily hebkost i lesk a nabraly mrtvolnou tíhu.

Odtáhnul ruku zase zpět a do obou dlaní opatrně vzal její levou dlaň. Cítil její chlad, vyprchanou magii a šílené ticho v její duši. V tom okamžiku byl nucen zavřít své oči a pár zrádných slz si našlo cestu ven zpod jeho pevně semknutých víček.

Z hrdla se mu vydralo trýznivé zavrčení smíchané se zoufalým vzlykem a jeho stisk na mrtvé dlani zpevněl. Jeho prsty přeběhly po tvrdém kovu prstenu a poté se zarazil. Byl v takovém šoku, že všechno zoufalství, bezmoc i nekončící smutek byli pryč.

Otevřel oči a narovnal se. Jemně přetočil její ruku hřbetem vzhůru a přejel bříškem prstu po zlatém kovu, který se drze třpytil v měsíčním světle ošetřovny. Srdce mu poskočilo a sundal prsten z jejího prsteníčku.

Pozvedl ten malý kov na světlo a odstranil krev, která na něm ulpěla. Když ho uviděl v pravé podobě, vyskočil ze stoličky tak rychle, že se převrhla. Okamžitě uslyšel pohyb za plentou a neverbálně zrušil svá kouzla.

Dovnitř ihned vešla ošetřovatelka společně s ředitelem a Minervou. Ve všech tvářích byl vepsán smutek a lítost, zatímco se to zároveň snažili nedat najevo natolik, aby lektvaristu nenaštvali. Jediný Albus v tom byl úspěšný.

"Severusi co-"
"To není Kate," zarazil Severus Poppy okamžitě.

Ošetřovatelka si vyměnila ustaraný pohled s profesorkou Přeměňování a pokusila se něco jemně namítnout, když ji přerušil Brumbál letmým pozvednutím ruky.
"Severusi," začal opatrně, když se díval do fanaticky se lesknoucích očí svého mladšího kolegy.

Odolával svému smutku, když si vybavil jejich první setkání po smrti Lily. Lektvarista měl ve tváři úplně stejný výraz.
"Věř mi, že chápu, jak je to pro tebe těžké, chlapče, ale nemůžeš s tím nic udělat. Věděl jsi, že se to může stát a rozhodně to není tvoje chyba, ale poslouchej-"

"Ne, vy mně poslouchejte," přerušil ho se zavrčením Severus a v jeho očích se mihlo něco nebezpečného a divokého. "Tohle není ona. Není to má žena."
"Severusi-," pokusila o totéž i Minerva, ale opět ji lektvarista přerušil.

"Budete tak laskavi a vyslechnete mě?!" vyštěkl netrpělivě a k jeho spokojenosti ho nechali mluvit dál. "Vidíte to?"
Pozvedl do výšky prsten, který sejmul z ženina prstu a podal ho řediteli. Ten si ho prohlédl a nechápavě se podíval na Severuse. Ten bez dalšího vysvětlování pozvedl svou levou dlaň a otočil ji hřbetem ke kolegům.

Albus sklopil pohled k prstenu v jeho dlani a poté ho zvedl k lektvaristově levici. V očích se mu potěšeně zablesklo a jeho tvář se rozjasnila. Severus spustil svou ruku zpět k boku a otočil se k tělu na lůžku.
Přimhouřil oči a přejel znovu pohledem přes zohyzděnou tvář.

"Když se na ni dívám teď, vlasy téhle ženy jsou delší, než je měla Kate, třebaže mají stejnou barvu. A její oči jsou trochu tmavší, než-" zarazil se a opět cítil ledovou hrůzu, která zachytila jeho srdce.
"Severusi?"

Lektvarista neodpověděl a přivřel oči. Když je po chvíli otevřel a otočil se ke kolegům, zvědavě a starostlivě na něj hleděli. Minerva se jako první donutila k tomu promluvit.

"Severusi... je to nakonec...?" nedokončila a pohledem přejela zpět k ženě na posteli.
"Cože?" optal se nechápavě Severus, než s náhlým pochopením vehementně zavrtěl hlavou. "Ne! Není to Kate."

"A kdo to tedy je?" optala se Poppy.
Severus se prkenně otočil k osobě, jež pravděpodobně zachránila život jeho ženě.
"Viviene Morganová."

Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

Jakmile se madame Pomfreyová velmi složitou inkantací ujistila, že osoba na jejím nemocničním lůžku skutečně není Kate, Severusova nabitá nenávist se přesunula k nutkavé potřebě najít Kate. Nedovolil si ani pomyslet na to, že by byla mrtvá.

Všichni tři kolegové se mu to pokoušeli vymluvit, ale zcela marně. Severus mohl být zmijozelem, ale napříč tomu byl stejně tvrdohlavý, jako kdejaký nebelvír. Tuto poznámku od Minervy lektvarista přešel, čímž ji jen utvrdil v tom, co už dávno odhadla.

Kate pro něj znamenala daleko víc, než si hodlal přiznat.

Severus již dávno potlačil jakýkoliv pocit viny vůči mrtvým osobám, kromě Lily, ovšem Viviene... Pokusil se na ni nemyslet, když rychlým tempem mířil do svých komnat ve sklepení, aby zahájil své hledání.

Viviene byla jednou z osob, které měl Severus ve své mysli, ne proto, že to byla jeho tchyně a kvůli svému krytí s ní musel dobře vycházet, ale proto, že ať si o ní Kate myslela, co chtěla, Viviene svou dceru milovala.
A tímto činem to pouze dotvrdila.

Severusovou myslí začaly po těchto úvahách běhat černé myšlenky, protože pokud Kate byla na obou setkáních a dosud nenašli ani ji, ani-. Prudce vydechl a zakázal si přemýšlet nad ní jako o mrtvole. Musel se soustředit.

Předpokládal tedy, že na setkáních byly obě a zlost Voldemorta se obrátila na Kate, neboť to byl její manžel, kdo se nezúčastnil ani jedné schůze. Viviene zřejmě nesnesla pohled na to, jak k smrti mučí její dítě a raději pro Kate zemřela.

Což pravděpodobně znamenalo, že Temný pán donutil Kate, aby se dívala, jak mučí a hyzdí tělo její matky. Viděla ji umírat a zasáhlo ji to. Samozřejmě, že ano, jenže Kate si celý svůj život nalhávala, že na ní matce nezáleží.

A pak na vlastní oči viděla, jak ji umučili, protože ji bránila. Protože Viviene ji milovala tak, jak to dovedou jedině matky. Severus pevně tiskl zuby, když procházel pečlivě místnost za místností, aby se ujistil, že se Kate neukryla v jeho komnatách, třebaže ta pravděpodobnost se rovnala téměř nule.

Jakmile tedy prošel místnosti, zcela ignoroval vzkazy i Patrony, které poslal Albus, Minerva i Poppy. Z jeho postavy šla hrůza, když kolem něj vířila magie, zatímco vstoupil do krbu. Naposledy mrkl do svých komnat s jedinou myšlenkou.
Nevrátí se tam, dokud ji nenajde. A nikdo mu v tom nemůže zabránit.

Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

První místo, které zkusil, byla Tkalcovská ulice. Ač se to zdálo nemyslitelné, určitá logika se v tom těžce, ale přece najít dala. Byla zhrozená, naplněná vztekem a bolestí. Nejspíš raněná. Přemístit se tedy mohla tam, kde by ji nikdo nerušil a ona se mohla sama uzdravit.

Rychlým krokem přešel k domu a nezaobíral se žádnou ostražitostí, když rozrazil dveře a jedním mávnutím hůlky spustil svá detekční kouzla. Neukazovaly nikoho, kdo by vstoupil do domu od chvíle, kdy tu naposledy byl.

Severus přesto pevně stisknul hůlku a vydal se pokoj po pokoji hledat Kate. Prohledal dokonce i sklep a půdu, jen aby se ujistil, že nevynechal jediné místo a může s klidem pokračovat v pátrání jinde.

Téměř odešel z domu, když si povšiml letmé stopy krve na koberci vedoucím do studovny. Přimhouřil oči a pozvedl hůlku. Opatrně přešel ke dveřím, které tiše otevřel a na nichž si povšiml otisk zakrvácené dlaně. Bezpochyby ženské.

Uvnitř ovšem nikdo nebyl, stejně jako při jeho spěšné prohlídce, jakmile vrazil do domu a nevšiml si otisků krve - příliš zabrán do hledání magie ve vzduchu. Rozhlédl se po knihovně, která zdánlivě vypadala naprosto stejně, jako kdykoliv předtím.

Přesto znovu vrhal jedno odhalující kouzlo za druhým, které by ho alespoň trochu navedlo na místo, kam se hodlala Kate ukrýt. Snažil se nevnímat neviditelné teplo u srdce nad myšlenkou, že Kate spoléhala na něj a první myšlenkou byl úkryt v jejich domě.

Potěšeně se narovnal, když jedno z jeho kouzel zablesklo u zadní knihovny a spěšným krokem tam zamířil. Prohledal prvních pár knih, než si sám vynadal a znovu vytáhl hůlku, aby na celou knihovničku použil odhalující kouzlo.

Zastavilo se u jedné z drobnějších knih v černé kožené vazbě. Když ji vytáhl, na jejím obalu byla stále znát krev, která na ní ulpěla. Co však lektvaristu vyděsilo, byl její název. Rodové kletby a jejich využití.

Rychle v ní listoval, ovšem s opatrností, aby určil přesnou stránku, kterou si Kate vyhlídla. Nemusel pátrat dlouho a když si přečetl pouze její název, věděl, že ji musí okamžitě najít a zastavit. Zaklapl knihu a vyběhl z domu, téměř zapomínaje použít na dům ochranná kouzla, než se přemístil na panství Morganů.

Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

Všude bylo ticho, když se přemístil na rozlehlý pozemek lorda Morgana a pevně chytil svou hůlku. Použil na sebe několik krycích kouzel, ale věděl, že mu budou naprosto k ničemu pod ochranami tak mocné kouzelnické rodiny, jakou byli Morganovi.

Mohlo by mu to ale dát nějaký čas najít Kate a zabránit jí v tom, co se chystala udělat. Musel jednat rychle, velmi rychle. Znovu se rozběhl po pozemcích a neverbálními kouzly prohledával okolí, protože spoléhal, že ve své zaslepené nenávisti bude neopatrná.

A díkymerlinovi byla.

Jakmile ucítil její magii, musel ovládnout své emoce, které se na něj vrhly s šílenou intenzitou. Teď na ně ale neměl čas a děkoval létům služeb jako špeh, neboť si nebyl jistý, zda by se jinak dokázal ovládnout.

Zamířil k zadním skleníkům s prostornou verandou, na níž byly rozestavěny pohodlné sedačky a stoly. Neviděl žádné služebnictvo, ani skřítky. Bohužel viděl v jednom z lehátek Sebastiana, který si bezstarostně četl knihu.

Jediným problém byla v tuhle chvíli Kate. Severus ji nemohl nijak odzbrojit ani zastavit, pokud ji nedokázala lokalizovat. Nejraději by ji nechal svou pomstu dokončit, ale nemohl a byla to další věc na seznamu věcí, za něž se nenáviděl.

Jeho pozornost v tom momentě upoutal téměř neviditelný pohyb pár desítek metrů od něho. Zahlédl záblesk hůlky a to mu stačilo k akci. Neslyšně se přemístil metr od místa, kde zahlédl hůlku a ihned se vrhl na Kate.

Popadl ji a ihned je oba přemístil, než stihla vydat jakýkoliv zvuk a prozradit je. Někdo v ten moment už klidně mohl varovat svého lorda, že se na jeho pozemek přemístili nezvaní hosté a do pár vteřin by je našli.

Cítil neskutečnou úlevu, když držel její drobnou postavu u své hrudi a slyšel její dech, cítil její bušící srdce. V těch dvou vteřinách, než je přemístil na Tkalcovskou ulici, si ji k sobě přitiskl a do nosu ho okamžitě udeřila její vůně, smíchaná s krví, kouřem a potem.

Jakmile dopadli na koberec v obývacím pokoji, kde si ji k sobě přitáhl, aby se nezranila ještě víc, se teprve rozpoutalo peklo. Kate se mu vysmekla s takovou silou, jakou by od ní nečekal v jejím stavu a když se k němu otočila, neviděl svou ženu.

Její tvář byla zašpiněna blátem, krví, kouřem a merlnví čím ještě. Její oči ovšem byly živé a divoké. Oči šelmy, co byla zahnána do kouta se smrtelným zraněním a chystala se k poslednímu činu svého života.

Vrhla se na Severuse rychleji, než stihl vytáhnout hůlku, ovšem natolik zaslepená bezmocí a zuřivostí, také nevytáhla hůlku, ale pouhýma rukama se mu s mučivým výkřikem vrhla na obličej. Než ji stihl zastavit, sedřela mu levou tvář a polovinu krku do krve.

Podařilo se mu zachytit její ruce, ale bila se jako zdivočelý bazilišek a Severus měl obavu, že ztratila veškerou příčetnost, než si uvědomil, že takový člověk by neplánoval vraždu svého otce s důkladností, kterou tomu jeho žena věnovala.

"Kate! Uklidni se!" pokusil se ji uklidnit, ale z jejího ochraptělého hrdla se vydral jen další rozzuřený výkřik.
"Když ho zabiješ, myslíš, že ti to matku vrátí?!" zavrčel na ni, aby ji dostal z jejího otupělého stavu.

Fungovalo to až příliš dobře. S šíleným zábleskem v očích se mu vytrhla a porazila ho k zemi, kde skončila obkročmo na jeho břiše a bušila mu do hrudi. Severus i přes bolest nijak neútočil, ale opět ji zachytil a protože jí útoky vysilovaly, neměl problém pod sebe opět dostat své nohy a pevně ji chytit.

"Ty parchante! Zatracenej hajzle! Tohle všechno je tvoje chyba! Kdes kurva byl, když nás svolal?!"
"Nemohl jsem na setkání," zvýšil svůj hlas, aby přerušil její křik. "A věř mi, vím, že to byla chyba-"

"Tak ty víš! No to je skvělý! Mám ti pogratulovat, upéct dort?!" vyjekla a aby podpořila svůj názor, pořádně ho nakopla do holeně, takže byl nucen jí stáhnout k zemi, kde ji svým tělem znemožnil pohyb.

Její tělo se mu stále smýkalo, když se mu snažila vysmeknout s dalšími výkřiky a kletbami. Severus hlavou projela morbidní myšlenka na Lily, kterou držel úplně stejně, jen mrtvou a přemýšlel, zda by se chovala stejně, kdyby věděla, že klidně obětoval jejího muže a syna.

"Teď nic nemůžeš změnit Kate! Musíš se uklidnit a nechat mě-"
"Tebe už nikdy nic nenechám udělat! Všechno jsi zničil. Byl tam a já byla tak blízko! Mohla jsem ho zabít a ukončit to. Tak, jak si to zasloužil!

"Nepochybně," zavrčel a zpevnil svůj stisk, když se jí vrátila další síla. "Ale zabila bys tím i sebe! To kouzlo je tak komplexní, že bys taky skončila mrtvá! To chceš?! Umřít kvůli němu?!"

"A co je ti po tom?!" zaječela a znovu se zuřivě bila s jeho stiskem kolem vlastní hrudi. "Měla bych pokoj! Bylo by po všem-"
"Mrzí mě to."

Ztuhla. Severus povolil stisk a ihned věděl, že to byla chyba. Než stihl cokoliv udělat, jedna z jejích pěstí ho zasáhla přímo do obličeje a podle jasného prasknutí mu tím rozbila nos. Zavrčel frustrací i pulzující bolestí a přitáhl si ji k sobě.

"Ty sráči! Pusť mě! Vypadni z mýho života - nechci tě vidět, slyšíš?!"
"Pokud si to stále budeš přát, až budeš příčetná, udělám to," oznámil ji klidně, i když musel zvyšovat hlas, aby ji přehlušil. "Ale teď tě nemůžu nechat samotnou."

"Nejsem tvoje zatracená odpovědnost, kterou musíš udržovat v perfektním stavu!"
"Možná mi jen záleží na tom, abys byla v pořádku!" vykřikl, také naštvaně.
Nemělo to žádaný efekt.

"To říkají všichni!" zavrčela vztekle a zabodla mu nehty do jeho paže. "Slíbila, že tu bude a nikdy mě nezklame. A teď je mrtvá! Vykašlala se na mě a nechala mě v těchhle sračkách!"

Nechal ji mluvit a cítil, že vztek z ní vyprchává a zanechává ji zraněnou. Bezmocnou a zavalenou zármutkem, na který nebyla připravená. Řekl jedinou věc, která ho napadla, aby ji uklidnil.

"Já tě neopustím, Kate. Slibuju."
Věděl, co způsobil, když ta slova vyřkl. Měla hodnotu, a to nejen na magické úrovni, kde se téměř rovnala neporušitelnému slibu. Ale hodnotu, kterou měla pro Kate, daleko přesahovala neporušitelný slib."

Přestala bojovat, ale Severus stisk nepovolil. Tentokrát jí nebránil v pohybu, ale pouze ji ujišťoval, že svá slova myslí vážně. Kate ze rtů unikl roztřesený vzlyk.

"Oni... nechal je, aby... aby jí ukázal, kam patří... a pořád ji slyším - tak jasně... a on- on tam stál a ne-nechal je... jeho žena a on... tam stál..."

Nezáleželo mu na slovech, třebaže ji poslouchal pečlivě. Byla v šoku a nebyla schopná mu povědět, co se stalo. Nebyl si jist, jestli někdy bude. Ke konci už byly její vzlyky tak bolestné a hlasité, že slova se vytratila.

Severus ji tisknul k sobě, opřen o zeď, zatímco Kate mučivě prosila Merlina o odpuštění, prosila Severuse o odpuštění a plakala s takovou intenzitou, že měl obavu, že se jí udělá špatně. Jeho pokusy o její utišení padaly na mrtvé uši, ale cítil, že alespoň jeho přítomnost pro ni byla jakousi oporou.

Netušil, že toho bude někdy schopen, ale jeho vlastní duše se trápila a cítil její bolest. Nedokázal jí ovšem říct, aby se utišila, protože to ubližuje jemu. A po téměř patnácti letech cítil tu neutichající vinu.

A najednou obraz Lily nahradila Kate v jeho náručí. Zlomená a plna nenávisti vůči Severusovi. Lilyin duch byl v jeho mysli tichý, když ho pronásledoval. Kate ho v mysli trýznila svou bolestí a zármutkem.

Lily byla mrtvá, nemohl nijak odčinit, co provedl. Severus sklonil pohled ke své ženě a zavřel oči, z nichž tiše vyklouzla jediná slza. Kate byla pevná váha v jeho náručí. A on jí musel zachránit za každou cenu.
I za cenu vlastního života.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 AyLeoSMIRL | E-mail | Web | 16. února 2017 v 7:12 | Reagovat

this is the most apropriate place to publish my article. So if i'm wrong then remove this article - 28. Zpatky do temnoty | Povidky, fanfiction, ....

A lot of that is accomplished thanks to screenshots. Lots and lots of screenshots. There are text-based descriptions there, too, but you won’t have to rely on them to find what button to press or where on the screen to navigate. This book promises to take a real web development beginner and give them the knowledge and tools needed to build a decent site and I’ve got to say, it delivers on that front. I particularly enjoyed the “Tasks to Complete” at the end of each chapter, which leaves readers no question as to what to do next. <a href=https://themeforest.net/item/luster-the-biggest-real-estate-wordpress-theme/9719682?ref=AyLeo>elegantestate real estate wordpress theme free download </a>The book itself contains 400 pages of valuable information about WordPress. It walks you through initial setup, design, security, and long-term maintenance. It also includes code snippets you can put into practice right away. Purchase comes with a lifetime subscription to the book—that means free updates—and free themes.  

Luster Modern was designed with love for real estate agent wordpress theme free using the experience of real estate agents. Awesome real estate wordpress themes demo can be installed in one click as others. <a href=https://themeforest.net/item/luster-the-biggest-real-estate-wordpress-theme/9719682?ref=AyLeo>wordpress theme photography </a>You can change the visual Theme Skins using Theme Options panel for wordpress theme real estate idx. You can paste your custom color and change the color scheme on all the site idx broker platinum wordpress theme. You can upload a custom background (color, image, pattern). Wordpress themes with idx integration. You can change the fonts (select from 600+ Google Fonts). Wordpress theme with idx integration. With Luster Theme you can do everything you want. Wordpress theme with idx.  

Check - elegantestate real estate wordpress theme v4.2
<a href=https://themeforest.net/item/luster-the-biggest-real-estate-wordpress-theme/9719682?ref=AyLeo>elegant real estate wordpress theme free download</a>

2 Inka | E-mail | 25. února 2017 v 12:34 | Reagovat

Tomu sa hovorí majstrovstvo písania.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama