48. Smyčka kolem krku (II/II)

20. srpna 2017 v 17:11 |  Spoutaní

WATTPAD

Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

Kate se stěží stihla svalit na pohovku a promnout si bolavé nohy, kam jí vystřelovaly křeče z celodenního nošení vysokých podpatků, když se dveře sklepení prudce otevřely a její manžel vplul dovnitř jako zlověstná tichá bouře.

Beze slova ze sebe strhnul hábit, přehodil ho přes věšák tak prudce, až se nebezpečně zakymácel a místo toho, aby se usadil nebo převlékl, zamířil ke kabinetu s alkoholem. Kate pouze povytáhla obočí, což neviděl, neboť k ní byl otočen zády a odhodila své lodičky pod věšák.

Vytáhla si levou nohu k sobě a s mírným syčením si ji začala promasírovat. Dobře věděla, že jí bude stačit chvíli vyčkat, než si Severus nalije jeden ze svých oblíbených jedů a přidá se k ní na pohovku.

Když skleničky i lahve docinkaly a Severus se přesunul k ní, poměrně ji překvapilo, že ji také nalil. Do větších sklenic, jak si nemohla nepovšimnout, když si s díky převzala svůj přiděl. Opatrně si usrkla a dalo jí zabrat nezalapat po dechu, když se jí tekutina prohnala hrdlem. Položila sklenici zpět na stůl a vrátila se ke své zubožené noze.

Severus ze své sklenice pořádně upil, když se vedle ní posadil a ani nehnul brvou, zatímco ji po rozvážných doušcích z poloviny vyprázdnil. Zíral do ohně, který nevinně plápolal. Jeho oči byly temnější než obvykle a čelist měl pevně zatnutou.

"Téměř se nechci zeptat, jak to probíhalo," začala opatrně a zlostně sykla, když se jí křeč rozlezla do lýtka. "Ovšem po takovém dryáku, cos umíchal, umírám zvědavostí."

"Vzhledem k tvému mimořádně nepřátelskému výrazu v tváři si dovolím hádat, že nejsem jediný, kdo měl více než příjemný večer," odtušil mrzutě Severus a mírně promíchal tekutinu ve své sklenici.

Vypadal, že zvažuje, že se znovu napije, ale poté sklenici odložil vedle té Kateiné. S těžkým povzdechem, který byl smíchaný s rozčilením, si sepjal ruce a položil si na ně bradu. Pohled stále upíral před sebe do ohniště.

"To máš pravdu," připustila a pokusila se trochu zmírnit výraz svého obličeje. Marně. "Nicméně si myslím, že cokoliv se stalo na schůzi, je důležitější než můj příšerný den v práci."

"O tom ani nepochybuj," překvapil ji svou rychlou odpovědí. Jeho klouby na ruce zbělaly, jak pevně je sevřel. "Ministerstvo se rozhodlo prošetřit kompetenci školy. Jinými slovy se hodlají vydat na inspekci."

"Inspekci?" zopakovala po něm tázavě Kate a nepříjemný pocit v žaludku se vrátil v plné síle. "Tím myslíš, že budou prohledávat celý hrad?"

"I to je na seznamu, řekl bych," přikývl s ironickým úšklebkem. "Tou největší ironií je to, že nevychází vůbec z plánu Temného pána, pouze z iracionálních představ Korneliuse Popletala, jenž chová vůči Albusi Brumbálovi očividnou zášť. Ostatní šéfové oddělení jsou natolik hloupí, že se rozhodli jeho slova potvrdit a tudíž požadují prohledat školu, vyslechnout zaměstnance a konat další inspekce."

"Něco podobného jako loni s Umbridgevou?" zeptala se Kate s jasným zhnusením ve svém hlase. "Chci říct po loňském fiasku to hodlají celé opakovat?"

Severus se nepěkně usmál a podíval se na ni.

"Víceméně. Aby se vyhnuli jakýmkoliv... problémům či jak se k tomu chtěli vyjádřit, nebudou přítomni inspekci studenti. Což znamená, že vydali příkaz pro celou školu, aby se vyklidila v době Vánočních prázdnin. Aby nenarušili výuku."

"Dobře," řekla Kate a její muž se na ni díval, jako by jí narostla druhá hlava. Kate ho ignorovala a pro sebe si přikývla. "Máme čas po sobě uklidit stopy, Severusi. Oba dobře víme, že to jejich hledání začne v tvých komnatách, vzhledem k tvé pověsti. Čímž pádem musím odstranit všechny své věci a také další věci, co by nás mohli usvědčit v očích ministerstva."

"A teď mi pověz, co je na tom pozitivního?" vyzval ji ironicky Severus.
"Že na to vyklizení máme alespoň další měsíc," oznámila mu. Jeho výraz se stále neměnil. "V čem je problém?"

"I když vše vyklidíme, nemůžu po tobě smazat magické stopy. Ani ředitel to nedokáže. Takže není nutné, abys odsud odnášela všechny své věci. Nehledě na to, že o našem manželství stejně vědí."

Kate se zamračeně kousla do rtu a spustila svou nohu na zem. Křeč v noze neustávala a bolest jí otravně zaháněla myšlenky.

"Pak se musíme postarat jen o věci, co by nás pojili ke smrtijedským činnostem," řekla nakonec.
"I kdybychom to udělali," přerušil její úvahy Severus a vážně se na ni podíval, "jak jim chceš vysvětlit Znmení zla na svém předloktí?"

Tím Kate vyrazil dech. V krku jí vyschlo, když došla ke stejnému závěru, k němuž její muž došel již před dlouhou dobu. A ke kterému ona sama měla přijít jako první. Odtrhla od něj pohled a teď se do plamenů dívala sama.

"Skvělý," vydechla s mírným náznakem hysterie. "Nemůžu jim dobrovolně ukázat své předloktí, abych vyloučila, že jsem smrtijedka a zároveň to nemůžu odmítnout, protože by si sehnali povolení a byla bych nucena přijít na ministerstvo, kde by mě rovnou zatknuli."

Její manžel mlčel a Kate se na něj otočila. Nedíval se na ni s žádným výsměchem, naopak se zdál v hlubokém zamyšlení, v němž se očividně snažil přijít na něco, co by jejich situaci pomohlo. Kate zavrtěla hlavou, chytila jeho sepnuté ruce a stáhla je dolů.

"Nemůžeš nic udělat," zavrtěla hlavou a když jí konečně docházela všechna fakta, její oči se zaleskly slzami. "Zavřou mě do Azkabanu."

"Tak to se v žádném případě nestane!" syknul na ni a pevně stisknul její ruku. "Musí existovat způsob, jak to obejít. Vždy takový je, obzvlášť v jejich zákonech. Nějaká klička..."

"Pracuju ve firmě, co se specializuje na všechny možné úskoky, co se práva týče, Severusi," namítla Kate s dalším zavrtěním hlavy. "Není žádný způsob, jak se vyhnout jejich prokázání legitimnosti a loajality. V otcově firmě dělá spousta smrtijedů. Pro některé přišlo ministerstvo a mohli se ohánět čímkoliv, jejich odmítnutí prokázat se je pádný důvod pro podezření. Jediná věc, co mě před tím chránila byla pověst mého otce, protože si na takové rodin ministerstvo nedovoluje. Teď už to nemám a i kdyby - ohánět se otcovým jménem je to poslední, co bych udělala."

Ticho, které následovalo, Kate potvrdilo, že ani Severus nemá tušení, jak se z té situace dostat. Sama to moc dobře věděla, ale přesto jí v srdci zhasla poslední naděje, kterou si byla schopná uchovat.
Její zasmání také bylo mírně naplněné panikou.

"Nikdy jsem si nemyslela, že to opravdu přijde. Chci říct, měla jsem to čekat, když jsem si dobrovolně nechala udělat to ošklivý tetování."

"Mohu se pokusit přesvědčit Albuse-"
"-aby mě vzal pod svá křídla a tvrdil stejnou historku, jakou má pro tebe?" optala se hořce Kate. "To mu ministerstvo nikdy nebude věřit a zároveň by tím zpochybnil i tvé krytí. Nehledě na fakt, že by to pro mě stejně nikdy neudělal."

Kate se zamyšleně podívala do ohně, na rtech se jí objevil nepříjemný úsměv. Poté se obrátila k Severusovi.
"Kdo ví - třeba mu to hraje do karet?"

"Kate," začal mírně varovným hlasem. "Jsem si jist, že jsi Albusovi daleko více prospěšná živá a v nejužším kruhu stoupenců Temného pána."
"Jistě, stará se o moje zdraví se stejnou měrou jako on," přikývla ironicky a zasmála se.

Pak se ale najednou zarazila a její oči se komicky rozšířily. Severus se na okamžik obával, že se něco stalo, ale když její oči chytily známý lesk a rty se jí stočily do úsměvu tak širokého, jaký u ní dlouho neviděl, ulevilo se mu.

"Jaký je plán?" optal se trochu rýpavě a opřel se o polštáře na pohovce.
"Nemám plán," zavrtěla hlavou a pozvedla obočí. "Protože se držíme stále stejného plánu, jen na něm budeme muset zapracovat. A to hodně rychle."

Severus svraštil obočí, když zcela zjevně nepochytil, co se mu tak krypticky snaží jeho žena sdělit, ale než jí stihnul vrátit nějakou nejapnou poznámku, předběhla ho s vysvětlením.

"Pověz mi jedinou výjimku, kdy nemůže ministerstvo za žádných okolností provést zaklínání na obviněné osobě?"
"Pokud je obviněný moták, v ohrožení života nebo...," jeho hlas se vytratil, když mu došel význam jejích slov.

Kate nadšeně pokyvovala hlavou, když mluvil a poté ho doplnila.
"...nebo když je čarodějka v jiném stavu. Takže - potřebuju otěhotnět, nejlépe tento týden."

Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

"Doufám, že to bude fungovat. Chutná to jako naprostá sračka."
Přesto vypila celou sklenici s lektvarem a když ji postavila prázdnou zpět na desku stolu, věnovala mu kyselý pohled. Severus ji několik vteřin pozoroval, jak má jednu ruku položenou na žaludku a zcela očividně se snaží nezvracet.

"Uvědomuješ si, že je to pouze dočasné řešení?" zeptal se jí, protože si byl jistý, že by ho ta otázka pálila na jazyku do chvíle, než ji skutečně položí.

"Cože?" zeptala se, na moment vyvedená z míry, než se jí v očích mihl záblesk pochopení. Sundala ruku ze svého břicha. "Deset měsíců je lepší než žádný nebo ne?"

"Takže tím hodláš zabít dvě mouchy jednou ranou? Vyřešit nátlak Temného pána a hrozbu ministerstva?" pronesl to ostřeji, než měl v úmyslu.

"Možná tě to překvapuje, ale ano! Myslela jsem, že jsme v tomhle ohledu na stejné straně - potřebujeme udržet naši loajalitu a oprav mě, pokud se pletu, ale to by se mi těžko dařilo zpoza mříží, nemám pravdu?"

Zamračil se nad hořkou ironií jejího tónu, ale s její logikou se přít nemohl. Přesto si zkřížil ruce na prsou a zahleděl se na ni. Po chvíli otráveně protočila očima a dala si ruce v bok.

"Pokud mi něco chceš říct, tak to udělej. Nebudeme si dál hrát na tichou domácnost, prosím."
"Pouze to, že by ti možná lépe vyhovovala panenka, kdyby to bylo možné."

Opět zavládlo ticho, než se do něj zlostně opřela její magie, čímž ho donutila o krok ustoupit. Kate spustila ruce a pár kroky se dostala přímo k němu. Byla tak blízko, že cítil každý její nádech a magie kolem nich nebezpečně vibrovaly.

"Neopovažuj se mě obviňovat, že hodlám to dítě využít. Ano, načasování takto bude perfektní a bohužel nemáme na vybranou, ale to neznamená, že si potřebuju odbýt své povinnosti! Když jsme spolu mluvili o dětech, řekla jsem ti, že bych byla nejradši, kdyby se nikdy nemuseli narodit do téhle doby, do našich životů. Ale bohužel, život si nevybíráme a tak budu muset naše dítě přivést do tohohle pekla. Ale ujišťuju tě-"

Přiblížila se k němu ještě víc.

"-že i přes to všechno, mu dám vše, co jsem já nikdy nedostala. Veškerou lásku a pozornost, aby věděl, že tu pro něj vždycky budu. Takže si nedovoluj mě obviňovat, protože i kdyby to mělo být to poslední, co v tomhle zatraceným světě udělám, tak pro něj zemřu, když to bude nutné."

Nestihl nic říct, tak prudce se od něj otočil, praštila ho vlasy, které matně voněly po kokosu a vyšla z laboratoře. Nezapomněla za sebou prásknout dveří a Severus si unaveně a frustrovaně přejel rukou po tváři.

Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

"Jak dlouho to potrvá?" vyrušil ho ze čtení její hlas.
Neobtěžoval se zvednout pohled, přetočil stránku knihy a odpověděl.
"Vzhledem k tomu, že tvá fertilita již před požitím lektvaru byla přes devadesát procent, řekl bych, že to budou dny."

"To bylo jako z učebnice."
Odfrknul si a pohlédl na ni, než s mírným povzdechem opět věnoval pozornost knize.

"Uvědomuješ si doufám, že to není nutné?"
"Nemělo by to urychlit proces? Nebo aspoň zajistit, že vše půjde tak jak má?"

Severus sklonil knihu a skepticky se na Kate podíval. Ta na něj upřeně zírala vzhůru nohama. Nohy měla opřené o pelest, na níž byla natlačená pánví, zatímco zbytek těla ležel na posteli a hlavu měla zakloněnou přes okraj.

"...na to se raději zeptej Joea, až k nim příště půjdeš na návštěvu," odpověděl nakonec diplomaticky a vrátil se zpět ke své knize.

"Fajn," povzdechla si teatrálně, zakoulela očima a spustila nohy zpět na postel. "Něco tě stále trápí, vidím ti to na tvých dvanácti vráskách, co máš na čele."

Zamračil se, ale ihned toho nechal, když si uvědomil, že by tím jen potvrdil její podezření. A také její zírání na jeho čelo. Zavřel proto knihu, kterou odložil na noční stolek a obrátil se k ní.

"Ministerská kontrola, jak jsem ti říkal, vydala příkaz, že na hradě nesmí být v době Vánočních prázdnin žádní studenti," začal.
Kate se mírně zamračila, otočená bokem k němu a opřela si hlavu o svoji dlaň.

"A na tom je špatného co přesně?"
"Jde o Pottera," připustil s mírnou neochotou Severus a sledoval, jak se Kate ihned starostlivě naklonila. "Tedy spíš jde o laskavost, kterou po mně chce Black."

"Jeho kmotr?" ujišťovala se Kate.
"Přesně ten," ušklíbl se lektvarista a povzdechl si. "Žádal mě o to již při první schůzi, které ses nezúčastnila, jenže to jsem tomu ještě nemusel přikládat takovou prioritu, jako nyní."

"A co tedy chce? Podle všeho by se měl spíše vyhýbat ministerstvu, když je stále nejhledanější zločinec, co unikl z Azkabanu. A vlastně jediný."

"Právě proto," přikývnul Severus. "Požádal mě o to, abych chytil Petera Pettigrewa a očistil jeho jméno. Tím pádem bude moci zažádat ministerstvo nejenom o nahrazení škody, kterou spáchali na jeho těle i duši - i když tam jsem si jist, že nic nepomůže - ale budou mu muset schválit žádost o svěření do péče. Potterovi jmenovali Siriuse Blacka kmotrem jejich syna, takže má stejné právo, jako sestra Lily."

Kate přikývla a poté se k němu ostře obrátila.
"Jeho příbuzní, že je to tak?" nečekala na jeho odpověď a odfrkla si. "Tušila jsem to. Vypadal jako..."
"...týrané dítě, ano, také jsem si všiml."

"Opravdu?" protáhla Kate a zasmála se jeho ještě více zamračenému výrazu. "Ale no tak. Děláš dobrou věc, vážně."
"Ještě jsem nic neudělal," zabručel. "Pettigrew je stále na svobodě, Black zavřený na Grimmauldově náměstí a ministerská kontrola tu bude za měsíc."

"Musíme ho dostat co nejrychleji," prohlásila Kate a Severus se na ni překvapeně podíval. Ušklíbla se. "Snad sis nemyslel, že ho budeš chytat sám?"

"Předpokládal jsem, že budeš mít daleko důležitější věci na práci...?" nechal větu vyznít do prázdna a opět ho Kate překvapila, když nejprve mrkla ke svému plochému břichu.
Když zachytila jeho pohled, protočila očima.

"Jasně, že jsi myslel mého otce a Sayera," opět to jméno k Severusově spokojenosti vyplivla. "Ne, Severusi, ti dva jsou na mém seznamu a budou tam i poté, co se nám podaří chytit Pettigrewa do pasti."
"Musíme pracovat rychle," přikývl tedy Severus. "Budeš si moct vzít volno v práci?"

"Chceš jít po něm v týdnu?"
"Ředitel má pro mě výhodné krytí - vyhlásil nějaké volno, kdy pojedou studenti do Prasinek. To mi dává tři dny v týdnu plus víkend. Bude to muset vyjít v té době."

"Kdy je to kouzelné datum?"
"Za dva týdny."

"Výborně, máme zrovna vyúčtování," udělala na něj grimasu, ale pak se usmála. "Mikael to nějak zvládne a otec bude jenom rád, že budu z dosahu."

"Dobře. Jinou šanci totiž mít nebudeme."
Posadila se vedle něj a vzala jednu z jeho rukou. Počkala, než se na ni podíval.
"Chápu to, dobře? Zvládneme to."

"Chceš mi pomoci i přes to všechno?" nemusel nic vyjmenovávat. Věděla, co myslí.
"Chci pomoct Harrymu," začala opatrně, ale poté se na něj varovně podívala. "A zatím ses choval stejně nepříjemně jako vždy, což je uklidňující."

Odfrknul si, ale přesto se mu ulevilo. Kate se tedy uvelebila zpět pod přikrývku a podívala se na něj svítícíma očima.
"A teď mi pověz svůj mistrovský plán, jak chytíme tu krysu."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Inka | E-mail | 25. srpna 2017 v 18:39 | Reagovat

Na ten plán, ako chytia toho Potkana, som zvedavá, bude tam ešte mnoho úskalí. S kontrolou z ministerstva sa im podarí hádam vybabrať, ak im niečo neskríži zámery.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama