49. Podle plánu (II/II)

27. srpna 2017 v 21:53 |  Spoutaní

WATTPAD

Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

Slyšel hlasy. Jeden vyšší, definitivně ženský a druhý hlubší, mužský. A třetí také hluboký. Byl tam vůbec třetí hlas? Neměl ponětí kde je, ani jak dlouho ho tu drží.

Protože přesně o to tu šlo. I on chápal, že jeho ruce svázané za zády magickými pouty a roubík v ústech nejsou jen pro pobavení. Znovu se mu prudce rozbušilo srdce a než se stihnul jakkoliv zarazit, dostal ze sebe něco mezi zavrčením a vzlykem.

Zvuky venku utichly a on zadržel dech.
Uslyšel zvuk otvírání a automaticky se stáhnul do kouta věci, v které ho uvěznili, ať už to bylo cokoliv. Přesto se nepohnul nijak zvlášť daleko - prostor byl velmi úzký a malý, skoro jako rakev. Ta myšlenka znovu prudce rozbušila jeho srdce.

Než nad ní ale stihnul více popřemýšlet, kryt jeho "kobky" se nadzvednul a on zavřel oči nad přívalem světla z pouliční lampy, pod níž museli být. Několikrát zamrkal a snažil se zaostřit na osoby před sebou.

Viděl však jen matné stíny. Ten nejužší a nejblíž k němu pak ustoupil a dal prostor tomu za ním. Ten byl vyšší a tyčil se nad Pettigrewem s ještě větší hrozivostí, než tenkrát Snape. A magie kolem té osoby byla také neuvěřitelně nabitá zlostnými emocemi.

Cítil, jak ho svými prsty pomalu začíná svírat strach. A poté osoba promluvila.
"Taková doba, co jsme se neviděli a ty ani nepozdravíš, kamaráde?"

Červíčkovi se definitivně muselo zastavit srdce. Ten hlas by poznal kdekoliv. Začal sebou házet, aby se nějak pokusil dostat pryč, ale do spánku ho udeřila pěst, která patřila Siriusi Blackovi a než znovu zavřel jeho věznící kobku, naposledy promluvil.

"Máme si toho hodně co povědět."

Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

Kate se připojila k Severusovi s mírným kulháním, ale dobře věděla, že z toho vyvázli ještě se zdánlivě zdravou kůží. Zavěsila se do Severuse a oba se nepozorovaně protáhli do jedné z několika chodeb Malfoy manoru, kde zamířili k zadní místnůstce pro domácí skřítky.

Severus poklepal hůlkou na jednu z malých váz, které stály po bocích tajných dveří a vyčkávali. Dvířka se pohnula a vykoukly na ně obrovské oči, které následoval široký úsměv. Poté se protáhly dvířky i ruce, které držely klec, v níž ležela omráčená krysa.

Kate i Severus ji oba prohlédli. Měla jednu packu zalitou stříbrem na konci přední packy a na druhé jí chyběl prst. Přesto lektvarista provedl odhalující kouzlo, než převzal klec a kývnul na Dobbyho, který se s dalším zazubením vytratil.

Umístil na klec zneviditelňující kouzlo a společně s Kate se vydali chodbou do spojovací místnosti, kde již ostatní kolegové čekali na možnost použít krb nebo si ještě ošetřovali svá zranění. Snapeovi se zařadili na konec toho průvodu a bezpečně se přemístili krbem, když na ně přišla řada.

Objevili se ve ztichlé ulici, kterou prošli pod příkrovem tmy a vyhnuli se všem pouličním lampám na hlavní ulici. Zabočili do jedné z vyprázdněných garáží a Severus za nimi zavřel garážová vrata rychlým mávnutím hůlky.

Zatímco zbavoval klec zneviditelnění, vytáhnul z ní krysu, položil ji na zem a začal ji měnit zpět do lidské formy, Kate přiskočila k autu, které jednoduchým zaklínadlem odemkla a otevřela kufr. Vyházela z něj všechny věci, které v něm byli a otočila se zpět k manželovi.

Ten již poutal omráčeného muže složitými zaklínadly a kývnul na Kate, která k němu přešla a vrazila Pettigrewovi roubík do úst. Jakmile byl Severus spokojený se svými kouzly, jednoduše Červíčka odlevitoval do kufru, který Kate okamžitě zabouchla a zamkla.

Oba se na sebe podívali a Kate mu věnovala malý úsměv, který se změnil v grimasu, když jí cuklo v řezné ráně na krku.
"Je to hluboké?" zeptal se jí a Kate s dalším úsměvem mírně zavrtěla hlavou.

Bylo to poprvé, co spolu promluvili během pěti hodin. Sklonila hůlku a otočila hlavu na bok, když k ní přišel a nechala ho zahojit jí ránu. Poté mu oplatila laskavost s řeznou ránou na jeho pravém stehně.

Když skončila, lektvarista kontroloval hodinky a očima těkal k vratům.
"Otevřela jsem mu vzadu," oznámila Severusovi a pak s ďábelským úsměvem dodala. "Ten psí, samozřejmě."

Snažila se necítit příliš potěšeně nad pobaveným úšklebkem svého muže. Pak zavrtěl hlavou a Kate pokračovala.
"Nemůžu uvěřit, že jsme vyvázli jen s několika řezacími kletbami," nedokázala neuvažovat nahlas.

"Obávám se, že jinak bychom nestihli naši... akci," odpověděl s patřičným znechucením Severus a znova mrknul na hodinky. "Už by tu měl být."

Jako by ho těmi slovy přivolal. Zadním vchodem se s menší námahou protáhlo obří psí tělo. Pes se ani nerozhlížel, zamířil k nim, oklepal ze sebe prach a kapky vody, zatímco vyšel na světlo. Kate si prohlížela jeho mírně vyhublou postavu, když byl na světle a on jí věnoval stejně zvědavý pohled.

Severus si významně odkašlal a Kate neodolala pousmání, když pes protočil očima. Poté věnovala Severusovi mírné pokrčení ramen, když se na ni zlostně podíval. Pak se již před nimi pes proměnil a Kate poprvé stanula tváří v tvář Siriusovi Blackovi, domnělému vrahovi.

A naprosto nezklamal, když promluvil.
"Kdybych věděl, že budeš mít tak příjemnou společnost, oháknul bych se líp," promluvil směrem ke Kate a usmál se na ni poměrně hezkým úsměvem.

Kate se pobaveně pousmála a pozvedla svou levou ruku. Obratně zatřepala prsty a její prsteníček se zalesknul pod žárovkou na stropu garáže. Blackovi zcela očividně zmizela jiskra v šedých očích. Úsměv přesto zůstal na místě.

"Jaká škoda," zazubil se. Jeho pohled se přesunul na kufr, ale než se stihnul zeptat, ozvalo se z jeho vnitřku žalostné zakňourání.

Blackovi zmizel úsměv a v očích se mu nebezpečně zalesklo. Udělal krok směrem ke kufru, ale zarazil se, když o krok dopředu popošel Severus i Kate. Severus navíc před sebe napřáhl dlaň v jasném gestu.

"Doufám, že chápeš, že je nutné, aby byl stále naživu, pokud hodláš získat nějakou šanci na očištění svého jména?"
"Nejsem idiot, Snape," zavrčel a jeho hlas nabral takovou hloubku, že byl lehce zaměnitelný se psem.

Kate kývla a obrátila se k autu, které mávnutím hůlky odemkla a otevřela. Pettigrew se krčil u zadní stěny a snažil se navyknout na náhlé světlo, které zářilo přímo z žárovky. Kate poté ustoupila, ale také věnovala Blackovi varovný pohled.

Ten přešel kupředu a Kate odolala nutkání tasit hůlku, když se o ni otřela jeho rozzuřená magie. Zíral na tu třesoucí se trosku v kufru s mírně fanatickým leskem v očích. Kate mrkla na Severuse, ale ten zavrtěl hlavou.

Mírně se tedy uvolnila a dál sledovala Blacka, který se naklonil nad kufr. Když promluvil, byl jeho hlas překvapivě klidný.
"Taková doba, co jsme se neviděli a ty ani nepozdravíš, kamaráde?"
Efekt to mělo okamžitý.

Červíček sebou začal házet a Kate se málem zastavilo srdce, když se Black napřáhnul, ale naštěstí udeřil pouze tak silně, aby ho opět knockautoval.

"Máme si toho hodně co povědět."
S tím zavřel kufr tak prudce, až se celé auto otřáslo a žárovka nad nimi se nebezpečně zakymácela. Severus mu věnoval nepříjemný pohled, ale poté se otočil ke Kate a ta se k němu připojila. Black je doprovodil ven do deště.

"Dlužím ti."
"Ani nevíš, jak moc," odtušil chladně Severus a Kate odolala nutkání protočit očima, když uslyšela samolibost v jeho hlase. "Doufám, že zítra uvidím ve Věštci titulek o dopadení skutečného práskače a vraha."

Black přikývl, ale pohled v jeho očích se zdál být vzdálený. Kate se rozhodla promluvit.
"Nedělej nic hloupého," řekla mu.

Překvapeně se na ni podíval.
"Mohl bys toho litovat," dopověděla svou myšlenku a doufala, že jí dala takový důraz, aby to pochopil.
"Nic takového neudělá," promluvil za nimi hlas.

Kate se natáhla po hůlce, ale opět ji zadržela Severusova hůlka. Nechala tedy ruku spadnout a muž v otrhaném plášti se k nim přiblížil, až ho ozářila pouliční lampa. Přes jeho tvář se táhla jizva ve tvaru drápů.

"Náměsíčníku," vydechl Black a bylo to napůl s úlevou a napůl s rozčilením.
"Je mi líto, Blacku, ale musel jsem se ujistit, že jsme neriskovali odhalení jen kvůli tomu, abys všechno zpackal," oznámil mu Severus a kývnul na muže s jizvou, který mu věnoval vděčný úsměv a jeho oči na okamžik zvědavě spočinuly na Kate.

A její levé ruce.

Kate ji okamžitě strčila do kapsy a otočila se. Severus ještě kývnul na oba dva, než se k ní připojil. Zatímco kráčeli liduprázdnou ulicí, uslyšeli zavírání garážových vrat. Na konci ulice se zastavili a Kate se přitiskla k Severusovi, aby je mohl přemístit.

Celou ulici osvětlil blesk a jakmile zmizel, nebylo po dvou lidech na jejím konci ani stopy.

Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

Překvapeně zamrkala, když se od něj odtáhla a před sebou uviděla temný obrys domu na Tkalcovské. Přesto ho ihned následovala dovnitř, kde na sebe použili sušící kouzla, aby se zbavili mokrých šatů.

Pomalu šla za ním, když namířil do kuchyně, kde vytáhl skleničky a láhev whiskey. Kate se posadila na stoličku ke kuchyňskému pultu a když se o něj opřela, neodolala a přejela dlaní po hladkém povrchu.

Cítila hrdost, když se dívala na rekonstruovaný nábytek všude kolem. Když se otočila k Severusovi, nesetkala se s žádnou jízlivou poznámkou, ale v jeho koutcích pobaveně škublo. Kate ho za to mírně kopla do nohy, když si sedal na druhou stoličku.

Šlehnul po ní zlostným pohledem, ale nebyl v něm takový žár, aby se toho obávala. Oběma nalil úctyhodnou měrou whiskey a postrčil k ní skleničku. Kate si s ním přiťukla a zatímco ji zpola vyprázdnil, Kate svou vlastní zamyšleně postrkovala po desce stolu.

"Nemůžu uvěřit, že to říkám, ale menší oslava je na seznamu, nemyslíš?" vytrhl ji ze zamyšlení.
Kate se pousmála a otočila se k němu. Nadechla se, ale nedokázala promluvit. Severus pozvedl obočí a položil svou skleničku na stůl. Kate se znovu nadechla.

"Myslím... že máš pravdu. Co se týče té oslavy, jen..." odkašlala si.

Věnoval jí mírně podrážděný pohled. Věděla, že je unavený. Byl na nohou už sedmadvacet hodin, aby se ujistil, že půjde vše podle plánu. Přesto to nemohla odkládat. Chytila ho za ruku a pevně se mu podívala do očí.

"Jsem těhotná."
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Inka | E-mail | 28. srpna 2017 v 21:38 | Reagovat

Super. BOlo zaujímavé sledovať udalosti aj z Červíčkovho pohľadu, nabralo to akoby iný spád. Hádam ho Sírius nerozštvrtí. :-)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama