55. Nejhorší noční můra

25. října 2017 v 18:46 |  Spoutaní

WATTPAD

55. Nejhorší noční můra

Napětí nezmizelo během dalších dnů. Ani týdnů.

Severus nebyl ten sdílný typ, co by jí vše pověděl během druhého dne a Kate se pro změnu necítila na to, aby prolomila ledy a sama se vyzpovídala. Přesto se chovali jinak, než na počátku vztahu, kdy před sebou měli více tajností, než by mohli oba spočítat.

Byli si najednou blízko. Nejen fyzicky, třebaže se Kate zdálo, že měl Severus nutkavou potřebu kontrolovat ji každých pár minut. Cítila to v jejich magii. Obě se po sobě lačně natahovaly a když se měli manželé rozejít opačným směrem, téměř fyzicky cítili tlak ve svém magickém jádru.

K tomu všemu navíc Kate začala pociťovat horší část svého těhotenství, před nímž ji varoval Joe, při její kontrole svatého Munga. U těhotných čarodějek se již nyní dalo běžně určit, zda bude mít dítě magické schopnosti, či bude pouhým motákem.

Každé magické jádro dítěte se začalo vyvíjet z podstaty matčina magického jádra s kombinací jádra otce. Pokud se magie navzájem v těle ničily - což se nestávalo tak často - magie zcela vymizela a dítě se narodilo s porušenými schopnostmi, či s vůbec žádnými.

Obyčejně se magie v těle sloučily, aniž by na sebe jakkoliv reagovaly, ale zajistily tím přenesení magického jádra dítěti. V takovém případě na sobě matka začala pociťovat změny během šestého či sedmého měsíce těhotenství, které se podobali výbuchům magie u dětí.

Kate měla samozřejmě to štěstí, že patřila do té nejojedinělejší kategorie. Kategorie zcela kompatibilních magií. Z těch několika stovek případů, které se za celá staletí objevily, se vždy jednalo o výjimečně magicky silné rodiče.

Pro Kate nebylo vůbec pochyb, z čí strany se jim genetika naklonila, třebaže jí to Severus vyvracel. Kate se necítila magicky natolik silná, jak jí pověděli u svatého Munga. Joe s ní souhlasil pouze napůl - ano, věřil, že Severusova neobyčejně silná magická stránka má větší podíl na magii, která v ní začala naléhavě pulzovat, ovšem přesvědčoval ji, že bez její magie by těžko něco dokázal pouze Severus.

A samozřejmě tím nemyslel pouze to, že ona je tou osobou, která nosí jejich dítě. Raději mu vše odkývala, než by se s ním pouštěla do křížku a myslela na hřejivý pocit u svého srdce, když jí skupina lékouzelníků vysvětlovala dosaženou kompatabilitu jejich magií.

Běžná čarodějka - pokud se jí poštěstilo - spolu s partnerem dosahovala přibližných 65-75 %. Kate se Severusem se drželi u spodní hranice 87 %, přičemž nejvyšší kompatabilitu zaznamenali lékouzelníci u Munga před deseti lety, kdy dosáhl pár ze Skotska 91 %.

Byla ráda, že netrhli rekord. Přestože se jí lékaři samozřejmě zavázali sliby, nepochybovala o tom, že by její těhotenství rozebírali s Denním věštcem v okamžiku, kdy by jim byla nabídnuta dostatečná suma.

Joe, i když nebyl v oboru porodnictví, se nahlásil jako její vedoucí lékouzelník a Kate mu byla vděčná. Pokud se měla svěřit do péče nějakému doktorovi, pak to byl rozhodně Joe a pokud by ten nebyl k mání, pokusila by se přemluvit bradavičkou ošetřovatelku. Věděla, že si jí Severus velmi váží, a třebaže byla zaměstnankyní Brumbála, měla svou vlastní hlavu.

Momentálně měla Kate jiné obavy.
Byl začátek května, těhotenství na ní již bylo velmi znát a zanedlouho bude v šestém měsíci. Její zdravotní problémy se ale objevily již před měsícem a s každým dnem se mírně, ale neústupně zhoršovaly.

Severus, jakožto mistr lektvarů, jí s Joeovým odborným dohledem namíchal několik lektvarů, které jí alespoň trochu ulevily. S větším rozsahem magie to bylo horší. Náhlé výbuchy váz, levitace předmětů, kterých se letmo dotkla - to bylo hlavním problémem.

Kate trochu neochotně musela svolit k tomu, aby Harryho lekce opět přebral Severus, ale nenechala si rozmluvit to, že se jeho hodin bude i nadále účastnit. Ostatně, jak si nemohla nevšimnout, jí za to nakonec nebyl vděčný jen Harry.

Na kontrolu k Mungovi ji také Severus nepustil samotnou. Kate se přemístila pouze jednou v půli čtvrtého měsíce a její pravý ukazovák zůstal na Tkalcovské, zatímco zbytek těla úspěšně docestoval do firmy Morganů. Byla ráda, že ji na ten fakt upozornil Mikael ještě dřív, než se rozhodla zahájit schůzi.

V té době ještě stále tajila své těhotenství - a úspěšně. Po tomto incidentu ji nicméně nehodlal Severus pouštět kamkoliv bez dozoru. A zakázal jí přemisťování, proti čemuž nijak neprotestovala. Zopakovat si rozštěpení nebylo na jejím žebříčku splněných přání.

Nejraději by jí zatrhl přemisťování jako takové, ovšem i on musel uznat, že se nemohou stále přepravovat skrze krb. Obzvlášť proto, že se Kate dvojnásobně vrátily její problémy s lehkým astma.

Severuse navíc velice účinně přesvědčila poté, kdy se téměř zhroutila, protože stále necítila pohyby miminka, přestože už byla téměř v půli pátého měsíce. Nemusela se na něj ani dívat a moc dobře věděla, že se mu taky neskonale ulevilo, když jí Joe udělal ultrazvuk a pustil tlukot srdce.

Miminko se v době kontroly navíc konečně rozhodlo nestrkat nožky do záběru, takže jim byl Joe schopen říct, jakého bude pohlaví. Narodí se jim holčička. Severusovy oči zjihly a zatřpytily se, zatímco Kate se s širokým úsměvem rozplakala a tiskla manželovu ruku.

Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

"No, to by měla být poslední," odfoukl si Mikael z čela pramen vlasů a s bolestnou grimasou se narovnal. Poté věnoval své šéfové unavený úsměv a poplácal krabici. "Nemějte obavy, všechno papírování uschovám a až se vrátíte, bude to tu jako byste ani neodešla."

Kate se pousmála a upila ze svého bylinkového čaje. Jednou rukou nepřítomně hladilo své bříško.
"Děkuji, Mikaeli, opravdu nevím, co bych si tu bez tebe počala," pověděla mu upřímně.
Mikael se začervenala a poškrábal se zezadu na hlavě.

"No, neřekl bych, že jsem až taková pomoc, ale děkuji! Od vás je to čest," řekl a znovu se zazubil.
Kate přikývla postavila se a odnesla hrníček do umyvadla v rohu, kde do něj napustila vodu.

"Panu Morganovi končí schůze za pět minut, pak jde většinou do své kanceláře. Postarám se, aby vás nikdo nerušil," informoval ji Mikael a Kate přikývla.

Utřela hrníček, položila ho na místo a otočila se ke svému podřízenému. Pousmála se na něj a otevřela ústa, když ucítila jeden z výbojů magie a ihned se zlomila v pase, jak jen to šlo s těhotenským bříškem.

Světla nad jejich hlavami zablikala a vzduch kolem se zahřál. Mikael byl ve vteřině u ní, s rukou opatrně položenou na jejích zádech. Kate prodýchala nepříjemnou bolest a znovu se narovnala.

"Jsem v pořádku," ujistila Mikaela a ihned dodala, trochu pevněji. "Opravdu, nemusíš mít obavy."
Stále se na ni díval s pohledem v očích, který jí naznačoval, že ji hodlá okamžitě připoutat k židli, pokud se byť i jen bolestně zašklebí. Nasadila proto jeden ze svých varovných pohledů, který ho kupodivu neodradil.

"Tohle na mě už neplatí," zavrtěl hlavou s poněkud rozpustilým tónem.

Za dveřmi se začaly ozývat kroky, jak se zasedací místnost vylidňovala a všichni již spěchali na polední pauzu. Kate moc dobře věděla, že její otec tuto pauzu vynechává a raději chodí na svůj oběd o hodinu později, když jsou všichni zase u svých stolů a pracují.

Mikael si zjistil, v které dny zůstává v zasedací místnosti, a v které dny se vrací do své kanceláře, aby si Kate mohla přesně naplánovat, kdy se za ním vydá. Byla velice malá šance, že by se někdo v době polední pauzy pokoušel obtěžovat svého ředitele.

Jakmile tedy dozněly i poslední kroky, Kate se ještě jednou otočila s úsměvem Mikaelovi, který jí kývnul na pozdrav a vyrazila za svým otcem. Dobře věděla, že do jeho pracovny má zabudovaný svůj tajný vchod ze zasedací místnosti, takže nečekala, že by ho předstihla.

Když dorazila k jeho dveřím, nestihla se ani vnitřně připravit, když se dveře rozletěly a Kate musela honem uhnout stranou, aby do ní vycházející kouzelník nevrazil. Zlostně se na něj zahleděla a chystala se ohradit, když si uvědomila, komu se octnula tváří v tvář a veškerá slova se jí zadrhla v hrdle.

Roger zatím rychle překonal své překvapení z toho, že ji vidí a sjel ji svým obvyklým lascivním pohledem, pod kterým se Kate musela držet, aby se neotřásla. Zdvihla varovně bradu a její oči nabraly ocelový lesk.
Roger se ale pouze pousmál.

"Dobré poledne, Catherine," oslovil ji dřív, než stihla zmizet v kanceláří otce. Což sice nepovažovala za hotovou výhru, ale zdálo se to jako lepší alternativa, než čelit jemu.
"Rogere," kývla na něj a vyrazila vpřed.

Byl rychlejší, samozřejmě, že byl. I kdyby nebyla téměř v šestém měsíci, snadno by ji porazil. Zatnula ruce v pěst a přinutila se mu podívat do očí.
"Když dovolíš," ucedila tónem, který zcela neodpovídal jejím uctivým slovům.

"Máš naspěch?" roztáhl rty do nepříjemného úsměvu a jeho pohled na okamžik sjel k jejímu bříšku. "Tak nakonec vidím, že si Severus přece jen nenechal ujít příležitost a osedlal svou klisničku..."

Dál se nedostal a ani jeho úsměv se víc nerozšířil. Do zad ho udeřila kletba, která ho donutila klopýtnou kolem Kate, která spěšně uhnula stranou. Roger se prudce narovnal, otočil a zlostným pohledem se zadíval na Sebastiana Morgana, který si beze spěchu schovával hůlku zpět do opaskového pouzdra.

"Mám dojem, že jsi na odchodu, Rogere?" otázal se ledovým hlasem Sebastian a opětoval nepřátelský pohled muži proti sobě.

Ten se poměrně rychle oklepal, nasadil svůj afektovaný úsměv a kývnul postupně na Sebastiana a na Kate, než se vydal chodbou pryč. Jakmile byl pryč, Sebastian odstoupil od dveří, které otevřel a pokynul dceři dovnitř.

Kate se pokusila zachovat naprostý klid, když vstoupila do místnosti a snažila se zapudit vzpomínky, které ji pojily s tímto mužem. Věřila tomu, že se bude držet nařízení Temného pána a nevztáhne na ni ruku.

Sebastian zabouchnul dveře a zamířil ke svému pracovnímu stolu, za nějž usedl a mávnul rukou k jednomu z křesel, které se okamžitě odsunulo. Kate do něj trochu váhavě zaplula, ale posadila se tak, aby mohla v případě potřeby co nejrychleji zmizet.

Podle ušklíbnutí na otcově tváři pochopila, že jasně vyčetl její záměr. Narovnala se, ale nemohla se donutit k tomu, aby se uvolnila a její ruce pevně objaly rostoucí břicho.

"Co mi chceš?" otázal se zcela věcně Sebastian, aniž by na ni pohlédnul a rukou si masíroval spánek.
Oči měl zavřené a Kate k němu na okamžik cítila sympatii, dokud ruku nespustil a nezadíval se na ni těma chladnýma vypočítavýma očima. Ihned se obrnila a promluvila stejně lhostejným tónem.

"Odcházím na mateřskou. Podle lékouzelníků je nutné, abych se držela doma a opatrovala se."
Sebastian se neviditelně pousmál. Nebyl to pěkný úsměv.
"Magické bolesti tak brzy?" zeptal se jí, ale v jeho očích zahlédla zvědavost.

Pokrčila rameny a doufala, že to bude jako odpověď stačit. Chvíli na ni hleděl, než vytáhl složku ze svého stolu, v níž několik minut listoval, než našel, co hledal. Pergamen položil na stůl, vzal brko, které namočil do kalamáře a rozmáchle se podepsal, než jí dokument podal.

Jen ho předběžně přeletěla očima a snažila se nedat najevo své překvapení. Vše šlo příliš lehce. Přesto na něj kývla, vstala a zamířila ke dveřím. Tam ji zarazil jeho hlas.
"Vyřiď mému zeti, že se velice těším, až se poznám se svým vnoučetem."

Kate vyrazila ze dveří, které se náporem její magie prudce zabouchly a bez dalšího ohlížení spěchala chodbou pryč. Marně se snažila klidnit své prudce bušící srdce.

Xoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxoxo

Kate se společně s Mikaelem přemístila k bradavickým ochranám, kde mu znovu poděkovala za pomoc, než se s ním rozloučila a schovaná pod pláštěm spěchala k hradu. Dala si záležet, aby procházela profesorskými chodbami, které jí poradil Severus.

Jakmile byla ve sklepení, s úlevou ze sebe sundala plášť, který si hodila přes ramena. Přestože byl začátek května, stále ještě nebylo večer teplo. Obzvlášť v okolí hradu, které obklopovalo jezero.

Teprve když několik minut odpočívala posloucháním práskání polínek v krbu natažená na pohovce, si uvědomila, že je tu sama. Mrknula na hodiny nad krbem, které oznamovaly, že již dávno odbila šestá večer.

Kate se pomalu posadila, pohladila své břicho a zadívala se na nečinné znamení zla na levém předloktí. Pokud by svolal setkání, Kate by to cítila. Nehledě na to, že by ji o tom Severus informoval.

Rozhlédla se tedy po místnosti a jako první zamířila do laboratoře, kde její muž přebýval většinu času. Ta byla ale prázdná a navíc bylo zhasnuto, takže Kate zavrhla jakékoliv pátraní v oné místnosti.

Přešla proto k nástěnnému rozvrhu, který si lektvarista přičaroval na stěnu a znovu si prohlédla jeho hodiny. Obrana skončila již dávno a večery trávil s ní. Stejně jako snídaně a často i obědy. Rozhodně nebyl na večeři ve Velké síni.

Poté Kate napadlo, kam by se mohl uchýlit. Znovu si hodila přes ramena plášť a vyrazila sklepními chodbami přímou cestou k ošetřovně. Věděla, že se Severus zmiňoval o tom, že se za lékouzelnicí zastaví s několika lektvary.

Neslyšně tedy procházela profesorskými chodbami a za rohem před ošetřovnou se zastavila. Okamžik vyčkávala, jestli se někdo nevynoří na druhém konci chodby, či nevyjde přímo z ošetřovny, ale když se nic nedělo, vyrazila.

Opatrně vklouzla na ošetřovnu, kde bylo pouze tlumené osvětlení a ihned si všimla rozruchu na konci místnosti. Závěsy kolem poslední rohové postele byly odtaženy a nad postelí se skláněla Poppy i Severus.

V Kate hrklo, když si uvědomila, že by to mohl být Harry a zrychlila krok. Za tu dobu, co ho vyučovala nitrobranu ji přimknul k srdci. Jakmile se ale přiblížila natolik, aby rozeznala jednotlivé osoby kolem postele, všimla si nebelvíra, jak stojí kousek od lůžka s očima doširoka otevřenýma.

Jeho vedoucí koleje stála vedle něj a byť na něj shlížela s mírně přísným pohledem, celý její postoj vyzařoval obavou ke svému svěřenci. Kate k nim přistoupila, protože nechtěla bránit Severusovi či Poppy v práci.

Minerva ji kývnutím pozdravila, ale Harry jako by si jí ani nevšimnul. Kate se tedy podívala na osobu ležící na prokrvácených povlečeních a zarazila se. Tu platinově blonďatou kštici by si sama nebyla schopná splést.

Přesto se otočila k Minervě a bezhlesně zformovala slova.
"Malfoy?"

Minerva přikývla a její prsty se zaťaly silněji do Harryho ramene. Ten přesto ani nehlesnul, či nedal jinak najevo, že by to cítil. Kate zatím pomalu začaly zapadat veškeré díly skládačky do sebe.

Přešla k Harrymu, kterému tím zabránila v pohledu na svého spolužáka, ale jeho oči přesto slepě hleděly kupředu. Chytila ho za ruce, a když Minerva pustila nebelvíra, odvedla ho k posteli na opačné straně místnosti. Zatáhla za sebou neverbálně závěsy a donutila ho posadit se na postel.

Změřila mu teplotu a starostlivě ho pozorovala, když si povšimla, jak se jeho rty rychle pohybují. Znovu vzala jeho ruce do svých, posadila se vedle něj a co nejjemněji promluvila.

"Co se stalo Harry?"
Neodpověděl, jen zavrtěl hlavou a znovu drmolil tichým hlasem.
"Harry," zkusila jinou taktiku a promluvila ostře. Stiskla jeho ruce. "Pověz mi, co se stalo. Slibuju, že se to vyřeší."

"Nevyřeší," šeptnul tak najednou, že se Kate téměř lekla, ale zvítězila u ní úleva nad tím, že promluvil.
"Proč by nemohlo?"
"Proklel jsem Malfoye."

"To mě napadlo," připustila pomalu Kate a hleděla na chlapce před sebou.
Stále zíral před sebe, ale v jeho očích byl alespoň trochu vidět život. Znovu mu stiskla ruce a tentokrát k ní mírně natočil hlavu. Pak promluvil.

"Použil jsem na něj kouzlo, co jsem našel v učebnici lektvarů," začal popisovat dutým hlasem a Kate začínala mít neblahé tušení. "Nevěděl jsem... nevěděl jsem, že ho to takhle-"
Zarazil se a vtáhnul do sebe vzduch. Stisknul její ruce a Kate věděla, že nemá daleko ke kolapsu.

"Harry! Poslouchej mě, ano?" donutila ho opět k tomu, aby jí věnoval pozornost. "To, co jsi udělal, bylo nerozvážné a hloupé, ale neměl jsi v úmyslu mu takto ublížit, rozumíš? Madame Pomfreyová a Severus se o Malfoye postarají, ano? Důvěřuješ jim?"

Bezhlesně kývnul, ale jeho celé tělo se třáslo. Vyprostila z jeho ocelového sevření jednu ruku, chytila ho za bradu a donutila se ho na ni podívat.

"Neudělal jsi to schválně. Ale stalo se. Teď za to přijmeš odpovědnost a víckrát takovou blbost neuděláš. Poučíš se z téhle chyby a už se to nestane. Ano Harry?"
"Ano," vydechl roztřeseně.

Kate pustila jeho tvář a oběma rukama si ho k sobě přitáhla. Na okamžik úplně ztuhnul, než co nejopatrněji obtočil své ruce kolem ní - což bylo těžké, vzhledem k jejímu současnému stavu - a tiše se rozplakal.

Opatrně ho držela a zvedla pohled, když se poodhrnul závěs a objevila se Poppy, která jí podala lahvičku s lektvarem. Kate tiše poděkovala, odtáhla se od Harryho a podávala mu lahvičku, když se celá zástěna odtrhla.

Nebelvír sebou trhnul, a když mu pohled padl na zcela rozčileného Severuse Snapea, zbledl o několik odstínů. Kate se postavila, ale Severus se na ni pouze vážně podíval a pozvedl ruku. Kate mírně přikývla, mrkla na Harryho a odstoupila.

Viděla, že je Severus rád, že se s ní nemusí hádat. Přesto když zamířil k Harrymu, chytila ho za paži a vážně se mu zadívala do očí.

"Udělal chybu. A ví to," řekla neslyšně a Severusovy oči ztuhly.
"Mohl ho zabít."

"Neříkám, že si nezaslouží potrestat, ale uvědom si, jak se k němu chovala jeho "rodina", než něco uděláš," stále mluvila šeptem, ale tohle prohlášení řekla rozhodným hlasem.

Chvíli se na ni díval, než se jí vytrhnul a pokračoval k nebelvírovi. Kate mrkla na Minervu, která ihned pospíchala za svým kolegou a zatáhla závěs za nimi oběma. Kate si povzdechla a připojila se k Poppy, která ještě stále hůlkou kroužila nad mrtvolně bledým Malfoyem.

"Bude v pořádku," prohodila směrem ke Kate, ale nespustila oči ze svého pacienta.
"O tom nepochybuji," odpověděla s malým úsměvem Kate a pohladila své bříško.

Poppy se na ni laskavě ohlédla a na její tváři se také objevil malý úsměv. Kate chytila Malfoyovu levou ruku a změřila mu tep. Hodnoty pak mávnutím ruky zapsala na kartičku u postele a Poppy se na ni vděčně usmála.

"Můžu ještě nějak pomoct?" optala se lékouzelnice, ale ta jen zavrtěla hlavou.

"Momentálně ten chlapec potřebuje odpočinek, magickou regeneraci a také krev. Krvetvorný lektvar jsme použili třikrát, ale se slabým efektem," zavrtěla mírně zasmušila hlavou, ale poté se narovnala. "Nicméně je mimo ohrožení života a to je hlavní. Byla bys tak hodná a chvíli pohlídala jeho hodnoty, než se vrátím?"

"Samozřejmě," souhlasila Kate a usmála se, když jí lékouzelnice přičarovala židli. Posadila se a chytila bledého chlapce za ruku.

Stejně jako všichni, ve spánku vypadal naprosto nevinně. Volnou rukou mu odhrnula bledé zpocené prameny z čela a pomyslela na to, co by jí řekl, kdyby byl při sobě a musela se ušklíbnout.

Její výraz ihned zmizel, když se odtrhly závěsy a lektvarista zlověstně vyrazil směrem k Dracovi. Kate v jeho očích ale zahlédla starost, navíc z něho neměla nikdy strach. Přesto mu pohlédla za rameno.

Harry vypadal zcela zničeně a poslušně šel vedle své profesorky Přeměňování. Jako spráskané štěně se svěšenými rameny odešel s vedoucí své koleje z ošetřovny. Na Kate se ani nepodíval. Ta ho s obavami vyprovázela k východu a když se otočila, Severus si odfrknul.

"Lituje toho," řekla tiše a znovu zkontrolovala Malfoyův tep, zatímco lektvarista kontroloval životní funkce.
"Tak lituje," odfrkl si Severus a v jeho hlas vibrovala zloba. "To je jistě Dracovi velmi k užitku."

Kate si povzdechla, ale dál to nekomentovala. Moc dobře věděla, že se svým mužem teď bude těžko pořízení a raději si hodlala počkat, až vychladne. Napjatého ticha je ušetřila Poppy, která se objevila s novými obvazy u postele.

Severus se jich ihned chopil a nadzdvihl svého kmotřence, zatímco Kate se vzdálila, aby mohla lékouzelnice v klidu pracovat na obvazování. Jakmile chlapce uložili, Poppy se znovu vzdálila do své kanceláře a Kate přešla k Severusovi.

Ten seděl na kraji stoličky, očividně napjatý a připravený vystartovat v okamžiku, kdy by se stav jeho svěřence zhoršil. Kate bylo jasné, že její muž ten večer nezamhouří oka. Postavila se za něj.

Její bříško jí v tom v poslední době zavazelo, ale nyní byla ráda, když se k jeho zádům přitiskla a ruce mu obtočila kolem ramen a hrudi. Opřela si o něj svou hlavu a rychle ho políbila na tvář. Severus trhaně vydechnul a jednu ruku položil na její.

Když už cítila, jak se i jeho magie uklidňuje, na konci místnosti se rozletěly dveře a Kate se Severusem se od sebe odtáhli, hůlky v pohotovosti. Oba je mírně sklonili, když poznali Narcissu a Luciuse, kteří hůlky ani vytažené neměli.

Lektvarista ihned vyrazil k manželům, ale Narcissa ho prudce odstrčila a se slzami smáčeným obličejem klesla na stoličku vedle svého syna. Ihned chytila jeho bezvládnou ruku do své a několikrát ji políbila.

Svou volnou ruku jemně položila na chlapcův sotva se zdvíhající hrudník a jakmile ucítila protipohyb a bušení srdce, její tělem se rozprostřela úleva. Kate mrkla na Severuse, který se snažil uklidnit Luciuse, jenž zběsile gestikuloval a v jeho tváři byl mírně šílený výraz.

Kate od nich odtrhla pohled a nemohla si pomoci. Postavila se za Narcissu a stiskla ji v konejšivém gestu rameno. Čekala, že se na ni druhá žena oboří, řekne jí, ať vypadne, ale Narcissa pouze sundala ruku ze synovy hrudi a slepě ji položila na Kateiny prsty a stiskla.

Ucítila za sebou pohyb a brzy se na druhou stoličku, na níž před několika minutami seděl Severus, svalil Lucius Malfoy a pevně sevřel synovu volnou ruku. Poté se nad něj naklonil, zašeptal mu něco latinsky do ucha a přitiskl své rty na jeho čelo.

Neplakal, ale Kate na něm viděla, jak ho pohled na bezvládné tělo syna ničí. Když za sebou ucítila lektvaristovu přítomnost, naposledy stiskla Narcisse rameno a poté ji pustila. Cissa si toho téměř nevšimla a ihned svou rukou pohladila Draca po tváři.

Severus mezitím Kate objal kolem pasu a odvedl ji. Ještě mávnul hůlkou, aby zatáhnul závěsy za Malfoyovými. Čekala, že se vydají rovnou do sklepení, proto ji překvapilo, když ji Severus zavedl k jednomu lůžku.

Posadila se a vyčkala, než zatáhnul závěsy. Když se k ní otočil, opět měl v očích ten uštvaný výraz a celou ji pohledem zkontroloval. Když na ní neshledal žádná zraněné přešel k ní a políbil ji na čelo.

Kate ho chytila za ruku, pevně stiskla a když se posadil na stoličku před ni, pouze se trochu narovnala a nechala ho, aby stejný polibek daroval své dceři, skrze měkkou látku jejího pláště. Ani jeden nepromluvil, ale oba mysleli na to samé.

Nikdy se nechtěli ocitnout ve stejné pozici, jako Malfoyovi.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Inka | E-mail | 26. října 2017 v 21:29 | Reagovat

Zaujímavé s tou mágiou a tehotenstvom. Inšpirovala si sa niečím alebo si to sama takto zaujímavo vykonštruovala:

2 Romi | 26. října 2017 v 22:56 | Reagovat

[1]: Tenhle nápad jsem měla v hlavě už dlouho a musela jsem ho použít. Vždycky mě to strašně zajímalo, jak se děti kouzelníků narodí s magií nebo se stanou motáky. :)
Takhle jsem si to nějak představila a pokusila se to přivést k životu :D :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama